มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่3
GIS DAY2020
งานมุฑิตาจิตในวาระเกษียณอายุ ผศ.สมชาย เลี้ยงพรพรรณ 11 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์2550 วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรม GISDay2018
ภาพกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์
ภาพกิจกรรมค่าย สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 16 - 20 มกราคม 2562


หน้าที่ :