สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ
แผนที่ที่ตั้ง(Map)
ข้อมูลติดต่อ
 
ข้อมูลติดต่อ กลับหน้าหลัก


สาขาวิชาภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
 
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1511,1512
Email: chalong@tsu.ac.th