สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. ภูมิศาสตร์
 
     

ระบบการรับสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตาม Link

https://forms.gle/YESoFyDnXBrmMoa7A