สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 พ.ค.65 ถึงวันที่ 13 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การแข่งขันระดับชาติ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่4
 
     

ศูนย์สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนผู้แทนศูนย์สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่