สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่3
 
     

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่3
The 3rd Thailand Geography Olympiad2020 (3rd Tgeo)
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2563
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล จำนวน 4 เหรียญทองแดง
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้