สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : GIS DAY2020
 
     

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ GIS DAY2020 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
โดยมีการแข่งขันการทำแผนที่ด้วยโปรแกรม ArcGIS Online โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี