สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานมุฑิตาจิตในวาระเกษียณอายุ ผศ.สมชาย เลี้ยงพรพรรณ 11 กันยายน 2562